shadow

Κατανοµή συνολικού ποσού 4.591.476,16€ σε ∆ήµους από τους ΚΑΠ έτους 2014, για την καταβολή µισθωµάτων των σχολικών µονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου- Αυγούστου 2014.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ