shadow

Ορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ